Nowy rok szkolny 2019/20

Nowy rok szkolny 2019/2020 w II Prywatnym LO w Kętrzynie

 

 

  • Sekretariat (na parterze) w dniach 26 -30 sierpnia 2019 r.czynny w godzinach  8:00 do 14:00.
  • W dn. 30 sierpnia 2019, o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z wychowawcą klasy I Lo - trzyletniego.(po gimnazjum) 

 

  • W dn. 2 – 6 IX wyjazd edukacyjno-integracyjny (Kraków – Pieniny – Tatry – Tarnowskie Góry) 
  • 9 IX (poniedziałek) ,  o godzinie 8:00 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 , po niej lekcje wg planu.

Odbiór świadectw maturalnych

Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw maturalnych 4 lipca w godzinach od 10 do 14.

Po odbiór należy zgłosić się osobiście, lub przekazać pisemne upoważnienie osobie odbierającej.

Dyrekcja

 

Rekrutacja klasy I Lo - 3 letniego (po klasie 3 GIM)

 

W dniu 30 sierpnia o godz 16.00 odbędzie się spotkanie uczniów i rodziców  klasy I Lo - 3 letniego (po klasie 3 GIM) z wychowawcą Panią Magdaleną Hermanowicz. 

Zapraszamy . 

Informacji o przyjęciu do klasy I udziela sekretariat szkoły.

Spotkanie odbędzie się na parterze. 

Dyrekcja

Rekrutacja klasy I Lo - 4 letniego (po klasie 8 SP)

W dniu 25 czerwca o godz 15.30 odbędzie się spotkanie uczniów  klasy I Lo - 4 letniego (po klasie 8 SP) z wychowawcą Panią Wiesławą Winkowską, po spotkaniu o godzinie 16.00 odbędzie się zabranie rodziców w/w uczniów. 

Zapraszamy . 

Informacji o przyjęciu do klasy I udziela sekretariat szkoły.

Spotkanie odbędzie się na parterze. (sala klasy 8 SP)

Dyrekcja

Informacja dyrekcji

W roku szkolnym 2019/20 wysokość opłaty czesnego w Liceum ulega zmianie.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Przypominamy również, że opłata jest pobierana przez 10 miesięcy, (dotyczy również klasy maturalnej)

Dyrekcja